+420 723 423 558

Česká Lípa a okolí

ales@cistenimusilovi.cz

Obchodní podmínky

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") stanovují vzájemné práva a povinnosti mezi Čištění Musilovi, IČO: 04924398, DIČ : CZ9312203065 (dále jen "dodavatel"), a jeho zákazníky (dále jen "zákazník") při poskytování služeb čištění čalounění, koberců a úklidových služeb (dále jen "služby")

1.2 Tato smlouva se řídí právem České Republiky a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

2. Objednávka služeb

2.1 Zákazník může zadat objednávku služeb ústně nebo písemně. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a dohodne se s zákazníkem na termínu a podmínkách dodané služby.

2.2 Zákazník je povinen poskytnout přesné informace o poptávaných službách a jejich rozsahu.

3. Cena a platba

3.1 Cena za poskytované služby bude dohodnuta mezi dodavatelem a zákazníkem před provedením služby.

3.2 Platba musí být provedena v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem do 123-7873440277/0100 do 7 dní od dokončení služby a předání zákazníkovi.

4. Provedení služby

4.1 Dodavatel provede služby v souladu s dohodnutými specifikacemi. Veškerá práce bude provedena odborným způsobem.

4.2 Zákazník je povinen zajistit přístup k potřebným zařízením pro provedení služby. Zejména jde o přívod elektrické energie 230V a teplé vody. 

4.3 Zákazník je povinen, zejména v případě čištění čalounění a koberců zajistit přístup ke všem plochám bez nutnosti stěhování, přesouvání nábytku atp, popřípadě si toto zajistit ve vlastní režii.

5. Zrušení objednávky a storno poplatky

5.1 Zákazník může zrušit objednávku s předstihem, nejpozději však 12 hodin před započetím služby. 

5.2 V případě zrušení služby méně než 12 hodin před započetím služby je dodavatel oprávněn nárokovat po zákazníkovi vzniklé náklady, případně ušlý zisk.

5.3 Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku z technických důvodů i méně než 12 hodin před domluveným časem, v takovém případě nabídne náhradní termín.

6. Reklamace a záruka

6.1 Zákazník má právo na reklamaci v případě, že služba není provedena kvalitně nebo v souladu s dohodou. Dodavatel se zavazuje přijmout reklamaci, posoudit nárok reklamace a případně provést nápravu nebo vrátit částku zaplacenou zákazníkem.

6.2 V případě nespokojenosti s provedenou službou, je zákazník povinnen o tomto neprodleně informovat dodavatele, nejpozději do 24 hodin od provedení služby. V opačném případě na reklamaci nevzniká žádný nárok.

6.3 V případě, že bylo prováděno neodborné čištění čalounění nebo koberců před naším zásahem, vyhrazujeme si právo reklamaci neuznat.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Dodavatel bude zacházet s osobními údaji zákazníka v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Podmínky tvoří kompletní dohodu mezi dodavatelem a zákazníkem a nahrazují všechny předchozí dohody nebo smlouvy, ústní či písemné.

 

Podmínky jsou v platnosti od 13.10.2023