+420 723 423 558

Česká Lípa a okolí

ales@cistenimusilovi.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Používáním našich služeb tímto udělejete souhlas k zpracování svých osobních údajů a souhlasíte s následujícím:

  1. Účel zpracování: Souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů za účelem : zasílání novinek nebo objednání služby

  2. Zpracovávané osobní údaje: Využitím našich služeb dáváte souhlas ke zpracování následujících osobních údajů: Jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a to z důvodu možnosti objednání služby

  3. Doba platnosti souhlasu: Tento souhlas platí až do Vašeho odvolání.

  4. Práva subjektu údajů: Máte právo kdykoli odvolat tento souhlas a požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo přenositelnost.

  5. Ochrana osobních údajů: Zaručujeme, že budou přijaty opatření k zajištění ochrany mých osobních údajů a že nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

  6. Kontakt na správce dat: Pro jakékoli otázky ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na ales@cistenimusilovi.cz